Lyhyen ja epäkattavan googlauksen perusteella onnellisuus on määritelmänä kuin veteen piirretty viiva. Mikä on tietenkin selvää, koska puhutaan ihmisen subjektiivisista tuntemuksista. Joitain suuntaviivoja onnellisuudelle on löydettävissä kuten esimerkiksi riittävä toimeentulo ja terveys. Itse jakaisin onnellisuuteen vaikuttavat asiat kahteen kategoriaan: sisäisiin ja ulkoisiin. Ulkoisista asioista tietyt perustarpeet (Maslown hierarkia) on hyvä olla tyydytetty. Tämä ei ole nähdäkseni nykään kovinkaan merkittävä ongelma länsimaisissa yhteiskunnissa. Suurempi vaikutus onnellisuuteen on ihmisyksilön sisäisellä mielenmaisemalla. Ihmisen mielenmaiseman ollessa tasapainossa muutokset ulkoisissa asioissa vaikuttavat ihmisen kokemaan onnellisuuteen vain rajoitetusti.